1408. 23. maj.


Udbetaling af £20 til Filippa, dronning af Sverige og Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Philippa regina Dacie ♦ Domine Philippe regine Swecie et Dacie ♦ In denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die in persolucionem xx librarum quas domino regi ad receptam scaccarii per restitucionem unius tallie eidem regine nuper assignate uidelicet xviiio die maii ultimo preterito mutuo liberauit ut patet in rotulo recepte de eodem die xx libre.

Oversættelse

Filippa, dronning af Danmark. Til Filippa, dronning af Sverige og Danmark, i penge udbetalt til hende ved en anvisning foretaget denne dag til fuld betaling af 20 pund, som hun gav hr. kongen som lån i the Lower Exchequer[A] ved tilbagelevering af en karvestok[B] nylig anvist samme dronning, nemlig 18. maj næstforleden, således som det fremgår af the Receipt Rolls[C] under samme dato: 20 pund.

A. The Lower Exchequer (recepta scaccarii) betegnede den afdeling af the Exchequer, hvor ind- og udbetalinger fandt sted. B. Eng. "tally": en til regnskabsbrug anvendt træstok, i hvilken der blev skåret mærker til angivelse af det skyldige beløb. Træstokken blev derefter flækket på langs, således at der fremkom to identiske angivelser - én til kreditor og én til debitor. Karvestokke var uhyre udbredte i det engelske regnskabsvæsen i middelalderen; de afskaffedes endeligt i 1834. C. Heri indførtes de til the Lower Exchequer indbetalte beløb.