1408. 28. maj.


Elisabeth Gammels i Hou skøder en gård i Kastbjerg til Povl Pallesen.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item et Elsze Gammels i Hoes skøde breff paa en gaard i Kasbierg tiil Pouel Palliszen bunde i Hoe. ♦ Datum mcdviii then mandag nest fore pins dag.

Oversættelse

Elisabeth Gammels i Hous skødebrev til Povl Pallesen, bonde i Hou, på en gård i Kastbjerg. Givet 1408 mandag før pinsedag.