(1)408. 3. juni.


Danzig giver Johan Laukow anbefalingsbrev til dronning Margrete angående 336 mark lybsk for klæde, købt af Herman Schlochow.

Tekst efter registraturen

Tekst

Iohannes Laukow habet litteram respectus ad reginam Dacie super iiicxxxvi marcas Lubicenses pro panno a quodam Hermanno Slochow nauclero empto ♦ Iohannes Crolow fideiussit quod de pecuniis que dicto Hermanno in hac parte solute fuerint et presentate nulla debet sequi monicio ♦ Pentecostes ccccviii

Oversættelse

Johan Laukow får anbefalingsbrev til Danmarks dronning angående 336 mark lybsk for klæde, købt af en Herman Schlochow, skipper. Johan Crolow stillede sikkerhed, at der ikke skal følge nogen påmindelse angående de penge, som bliver betalt og overgivet nævnte Herman i denne sag. Pinsedag (1)408.