1408. 8. juni. Lucca


Pave Gregor 12. pålægger biskopperne af Västerås og Skara at overgive ærkebiskop Jens af Uppsala palliet, som dennes udsending Niels Jensen, sognepræst i Toreby har hentet.

Tekst efter Aa:

Tekst

Gregorius etcetera. uenerabilibus fratribus ....[1] Arosiensi et ....[2] Scarensi episcopis salutem etcetera. ♦ Cum palleum insigne uidelicet plenitudinis pontificalis officii ex parte uenerabilis fratris nostri Iohannis archiepiscopi Vpsalensis per dilectum filium Nicolaum Iohannis rectorem parrochialis in Thoraby Ottoniensis diocesis nuncium suum fuerit a nobis cum ea qua decuit instancia postulatum/ nos ipsius precibus annuentes/ palleum ipsum de corpore beati Petri sumptum/ per uos uel uestrum alterum assignandum eidem/ secundum formam quam uobis sub bulla nostra mittimus interclusum/ per prefatum Nicolaum duximus destinandum/ ♦ Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus/ quatinus uos uel alter uestrum palleum ipsum iuxta premissam formam sibi assignare curetis/ et ab ipso nostro et Romane ecclesie nomine sub forma quam uobis sub eadem bulla dirigimus fidelitatis debite solitum recipiatis iuramentum/ ♦ Formam autem iuramenti quod idem archiepiscopus prestabit nobis de uerbo ad uerbum per ipsius patentes litteras suo sigillo signatas per proprium nuncium quantocius destinare curetis. ♦ Datum Luce sexto idus iunii anno secundo/

1. ..] = Petro . 2. ..] = Brinulpho .

Oversættelse

Gregor o.s.v. til sine ærværdige brødre (Peter), biskop af Västerås, og (Brynjulf), biskop af Skara, hilsen o.s.v. Da vor elskede søn Niels Jensen, præst ved sognekirken i Toreby, Odense stift, vor ærværdige broder Jens, ærkebiskop af Uppsalas udsending, med den indstændighed, hvormed det sømmede sig, på hans vegne har anmodet os om palliet, nemlig tegnet på bispeembedets magtfuldkommenhed, og vi imødekommer hans bønner, har vi ladet dette pallium, der er taget fra sankt Peters legeme, sende gennem fornævnte Niels, at overgive ham af Eder eller den ene af Eder i overensstemmelse med den ordlyd, som vi sender Eder indelukket under vor bulle. Derfor pålægger vi Eder, brødre, ved apostolisk brev, at I eller den ene af Eder sørger for at overgive ham dette pallium ifølge fornævnte ordlyd og modtager sædvanlig tilbørlig troskabsed af denne i vort og den romerske kirkes navn under den ordlyd, som vi sender Eder under samme bulle. Men ordlyden af den ed, som samme ærkebiskop aflægger, skal I så hurtigt som muligt sørge for ved Eders eget sendebud at sende os ord til andet ved dennes åbne brev, forsynet med hans segl. Givet i Lucca den 8. juni i vort (pontifikats) andet år.