1408. 11. juni.


Udbetaling af £166 13s 4d, dvs. 250 mark, til Nicholaus Blakeburn, nylig kongens admiral, for bl.a. dronningen af Danmarks overfart.

Tekst efter A:

Tekst

Nicholaus Blakeburn Nicholao Blakeburn nuper admirallo regis uersus partes boriales ♦ In denariis sibi liberatis per assignacionem factam isto die per manus propriam in persolucionem clxvi librarum xiii solidorum iiii denariorum quos dominus rex de assensu consilii sui sibi liberare mandauit in satisfaccionem quorumcumque denariorum sibi debitam tam pro salua custodia maris quam pro conductu regine Dacie uersus partes illas per breue de priuato sigillo inter mandata de hoc termino libre xiii denarii iiii denarii.

Oversættelse

Nicholaus Blakeburn. Til Nicholaus Blakeburn, fordum kongens admiral i de nordlige egne, i penge udbetalt til ham ved en anvisning foretaget denne dag til egen hånd til fuld betaling af 166 pund 13 skilling og 4 denarer, som hr. kongen med samtykke af sit råd, ved befalingsbrev under det mindre rigssegl , (som findes) blandt mandaterne fra denne termin, har befalet at betale ham, til godtgørelse for alle slags penge, som skyldes ham for både at have holdt havene sikre og for at have ført dronningen af Danmark til disse egne: 166 pund 13 skilling og 4 denarer.