1408. 17. juni. Wismar


Borgmestre og rådmænd i stæderne Rostock og Wismar kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt borgmestre og rådmænd i Ålborg for det gods, der er bjerget ved Skagen fra skipper Scherves skib.

Tekst efter A:

Tekst

Wy borgermestere vnde ratmanne der stede Rozstok vnde Wismer bekennen vnde betugen openbare vor vns vnde vnse nakomelinghe in den suluen raden. vor allen luden de dessen breff zeen efte horen lesen dat wy den dorluchtigen fursten vnde heren. hern Erik to Denemarken Sweden Norwegen vnde der Goten koningh etc. vnde de hochgebornen furstinnen vrouwen Margareten der suluen rike koninghinnen. ere eruen vnde nakomelinge. vnde de rike Denemarken Sweden vnde Norwegen. vnde de borgermestere vnde ratmanne to Aleborch vnde ere eruen quit leddich vnde los laten. van alle des gudes wegene. geberget vnde vngeberget vte deme schepe schipper Scherues vorgan in deme wyntere negest geleden vppe deme Schagen. vnde sundergen van alle deme gude dat der vrouwen koninghinnen ergenanten dar van deme vorscreuen gude wart. also dat wy eren gnaden van alle des gudes wegene hochliken danken. vnde wy vnde vnse nakomelinghe louen de suluen. heren koningh vnde vrouwen koninghinnen vorgescreuen. ere erueen vnde nakomelinge de rike vorscreuen vnde de van Aleborch. van alle des vorscreuen gudes wegene vte deme schepe schipper Scherues vorgan vnde geberget ergenanten van aller ansprake vnde namaninghe leddich vnde los toholdende to ewigen tokomende tiden. ♦ Des to merer bewaringe vnde sekercheit alle desser vorscreuen stucke hebbe wy vnser stede ingezegele mit willen vnde witscop to samende henget vor dessen breff ♦ Geuen vnde screuen to der Wysmer des sondages in den achtedagen der hochtiit des hilgen lichames int iar vnses heren dusent verhundert in deme achten.

Oversættelse

Vi borgmestre og rådmænd i stæderne Rostock og Wismar erkender og bevidner åbenbart for os og vore efterkommere i de samme råd for alle folk, der ser dette brev eller hører det læse, at vi erklærer den højbårne fyrste og herre hr. Erik af Danmark, Sverige, Norge og goternes konge og den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning af de samme riger, deres arvinger og efter­kommere og rigerne Danmark, Sverige og Norge og borgmestrene og rådmændene i Ålborg og deres arvinger kvit, ledige og fri med hensyn til alt gods, bjerget og ikke bjerget, fra skipper Scherves skib, der gik ned sidste vinter ved Skagen, og i særdeleshed med hensyn til alt det af det førnævnte gods, som tilhørte den førnævnte fru dronning, således at vi kvitterer Eders nåde højligen med hensyn til alt det gods, og vi og vore efterkommere lover at holde den samme førnævnte herre konge og fru dronning, deres arvinger og efterkommere, de førnævnte riger og dem fra Ålborg ledig og fri fra alle krav og rykning til evige kommende tider med hensyn til alt det førnævnte gods fra skipper Scherves førnævnte skib, der var gået ned og bjerget. Til yderligere bekræftelse og sikkerhed for alle disse førnævnte punkter har vi med vidende og vilje sammen hængt vore stæders segl på dette brev. Givet og skrevet i Wismar søndag den ottende dag efter den hellige legemsfest i det Herrens år 1408.