1408. 20. juni. Svendborg


Kong Erik 7. af Pommern kundgør, at Henning og Lyder Kabold, riddere, har lovet bymændene i Svendborg fred og orfejde for Ludvig Kabolds død.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie, Suecie, Noruegie, Sclauorum Gothorumque rex, dux Pomeranie, omnibus præsens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Nouerint, quod sub anno domini mcdviii feria quarta infra octauam corporis Christi Swineburgi in placito nostro iustitie in præsentia illustrissime domine Margarete dei gracia regnorum Dacie, Suecie, Noruegie, Sclauorum Gothorumque regine, domine et matris nostræ carissime et aliorum uenerabilium dominorum, uidelicet Boetii Arusiensis, Iohannis Otthoniensis, dei gratia ecclesiarum episcoporum, Ioannis Olaui, Werneri Olaui, Magni Lagonis, Nicolai Bild, militum, Iohannis Gørstingæ et Iohannis Petri de Løwitzmose, armigerorum et aliorum preplurium fidedignorum in multitudine copiosa constituti nobiles uiri domini Henningus et Luderus Kabold dicti, milites, latoribus præsentium uillanis nostris in Swinæborgh pro morte Lodowici Kabold circa ipsos iuretenus dudum decollati, firmam treugam et cessodium promiserunt et fecerunt perpetuis temporibus inuiolabiliter obseruandum. ♦ Datum anno, die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Svenssen Bryms, iustitiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge, hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at de velbyrdige mænd de herrer Henning og Lyder, kaldet Kabold, riddere, i det Herrens år 1408 onsdag i de otte dage efter Kristi legemsdag i Svendborg på vort retterting i nærværelse af den berømmelige frue fru Margrete, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters dronning, frue og vor kære moder, og andre velbyrdige herrer, nemlig, Bo, Jens, af Guds nåde biskopper af kirkerne i Århus og Odense, Jens Olufsen, Verner Olufsen, Mogens Lavesen, Niels Bild, riddere, Jens Gyrstinge og Jens Pedersen af Løgismose, væbnere, og adskillige andre troværdige mænd i talrig mængde har lovet og gjort nærværende brevvisere vore bymænd i Svendborg en urokkelig fred og orfejde for Ludvig Kabolds død, som i sin tid blev halshugget hos dem i henhold til retten, at overholde ubrydeligt til evige tider. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.