1408. 23. juni.


Uffe Pedersen af Tørslev, væbner, pantsætter sine to brydegårde i Tørslev og Gerlev til væbneren Peder Okse for 10 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Offæ Petri de Thørslef armiger salutem in domino sem[pi]ternam ♦ Not[um] fa[cio] u[niuersis] presentibus et futuris quod recognosco me discreto famulo et honesto Petro Oxæ latori presencium in decem m[arc]his argenti in bonis denariis legalibus et datiuis cum quibus mercator satisfacere [potest] mercatori teneri et esse uerasciter obligatum infra festum sancti Martini iam proxime uenturum sine dubio persoluendis pro quibus quidem decem marchis argenti eidem Petro Oxæ duas meas curias ui[ll]icales unam in Thørsløf quam inhabitat quidam Iacobus Sartor et aliam in Gerthæløvæ in qua Ionas Hartwigson residebat citas[1] cum omnibus earum curiarum pertinenciis uidelicet humidis et siscis[2] nil excepto inpignero per presentes cum tali condicione quod dictus Petrus Oxæ dictas curias sub ordinacione sua per octo annos immediate subsequentes libere habeat fructus redditus pensiones et omnes alias obuenciones de curiis predictis subleuans in sortem principalis debiti minime computandum et infra predictos octo annos curie prefate non per me nec per aliquem alium ex parte mei uel heredum meorum ab ipso Petro nec ab eius heredibus aliqualiter redimantur. ♦ Illis uero octo annis elapsis si curie prefate ulterius inpignerate aliqualiter maneant prefatus Petrus Oxæ curiis sepedictis modis omnibus ut predictum est pro pignere coutatur donec prenominate curie per me uel per meos heredes pro decem marchis argenti ut premittitur ab ipso Petro uel ab eius heredibus in festo sancti Martini quod pro termino solucionis omni anno sit habendum iuste et legaliter fuerint redimate ♦ Ulterius quando curie supradicte per me uel per meos heredes. ab ipso uel ab eius heredibus pro decem marchis argenti ut dictum est redempte fuerint tunc cum edificiis et inquilinis imposterum reuertantur litibus omnibus [et] iiniuriis procul motis et proximo die placitali post festum sancti Iohannis baptiste ante diem redempcionis in placito prouinciali Hornsheret per me uel per meos heredes legaliter intimetur et fructus ac redditus curiarum prescriptarum dum redempte fuerint debitum principale consequantur ♦ Insuper obligo me et meos heredes ad appropriandum disbrigandum et liberandum eidem Petro et eius heredibus prenotatas curias ab impeticione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis bonorum uirorum uidelicet domini Iohannis Benedicti presbiteri Boecii Herlogi de Wetlathorp et Iohannis Esberni de Skvldæløuæ est appensum ♦ Datum anno domini mocdooctauo uigilia sancti Iohannis baptiste.

1. citas] = sitas . 2. siscis] = siccis .

Oversættelse

Uffe Pedersen af Tørslev, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg skylder og i sandhed står i gæld til den gode og agtværdige væbner Peder Okse, nærværende brevviser for ti mark sølv i gode penge, lovlige og gængse, hvormed en købmand kan tilfredsstille en købmand, utvivlsomt at betale inden nu næstkommende sankt Mortens dag, for hvilke ti mark sølv jeg med dette brev pantsætter samme Peder Okse mine to brydegårde, een i Tørslev, som en Jakob Sartor bebor, og en anden i Gerlev, i hvilken Jon Hartvigsen boede, med alle de gårdes tilliggender, nemlig vådt og tørt, intet undtaget, med denne betingelse, at nævnte Peder Okse i de otte umiddelbart følgende år frit skal have nævnte gårde under sin rådighed, idet han oppebærer frugter, indtægter, afgifter og alle andre oppebørsler af fornævnte gårde, på ingen måde at afregne i gældens hovedstol, og at fornævnte gårde inden de fornævnte otte år på ingen måde skal genindløses af mig eller af nogen anden på mine eller mine arvingers vegne fra denne Peder eller fra hans arvinger. Men når de otte år er forløbet, og hvis fornævnte gårde yderligere på nogen måde forbliver pantsat, skal fornævnte Peder Okse bruge oftnævnte gårde på alle måder som fornævnt som pant, indtil fornævnte gårde rigtigt og lovformeligt bliver genindløst af mig eller af mine arvinger for ti mark sølv som fornævnt fra denne Peder eller fra hans arvinger på sankt Mortens dag, som hvert år skal anses for indløsningstermin. Når yderligere ovennævnte gårde, som det er sagt, bliver genindløst af mig eller af mine arvinger fra denne eller fra hans arvinger for ti mark sølv, da skal de i fremtiden vende tilbage med bygninger og gårdsæder uden al strid og uret, og på den nærmeste tingdag efter sankt Hans dag før indløsningsdagen skal der på lovformelig vis gives underretning derom på Horns herreds herredsting af mig eller af mine arvinger, og frugter og indtægter af fornævnte gårde skal, når de bliver genindløst, følge hovedstolen. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, fri og befri samme Peder og hans arvinger fornævnte gårde fra alles påkrav. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Jens Bentsen, præst, Bo Herlufsen af Vellerup og Jens Esbernsen af Skuldelev, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 dagen før sankt Hans dag.