1408. 23. juni. Ekesjö


Karl Holgersson, væbner, og hans hustru Inger Nielsdatter sælger deres pantegods Äng i Torpa sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark.

Tekst efter Svenskt Dipl.

Tekst

Alla the thetta breff høra eller see helsar jak Karl Holgersson a wapn oc min elskelich hustrv Ingegærdh Niclassa dotter kerlicha meth Gudh. Thet skal alla men witherlicht wara, swa wel epthe komandum som thøm nw æra, at wi hafwom meth ja oc godhwilia wplathit hedherlich man oc welboren herra Abram Brothersson, riddara, thetta wart pantagooz Engh i Thorpa sokn, ligiandis i Ydhre, holchit goz min hustrv oc pant ærfdhe epthe syn bondha hon føør atte, Elif Ebbasson, Gudh hans siæl hafwe, oc epthe thet at gozit hafwer warit laghlicha wpbudhit oc enghin then aff frændherna Haralzd (!) Arfuidsson, Gudh hans siæl nadhe, thet sidhan løsa wilde, tha kempnoms wi os hafwa vpburit aff fornempda herra Abram Brothersson xxxv mark for thet stykke kumist oc v mark, som thet howdbrefueth wt wisar, oc forbyudhom wi nagre epthe os koma skulandhe aff wara arfwa, thet forda goz eller pant for herra Abram eller hans arfwom hindhra i nagra handa matta. Kunne thet oc swa wara at thet goz eller pant herra Abram eller hans arfwom swa aff ginge at han eigh sina pæninga finge meth lagh eller landzræt, tha bindhom wi os oc wara arfwa til at gifwa herra Abram sina pæninga i gen vtan alla gensegn. Til thes mere wisso oc betre forwarning at thetta skal fast oc stadogt blifua, tha hafwer jak forde Karl Holgersson hengt mith ingzigle her fore meth wilia oc witskap ok bidher jak godha men som ær Halsten Pethersson i Hæplaholm, Egerdh Krommodike oc Karl Olafson at the hengia thera ingzigle her fore til witnisbyrd. Datum Ekesio, anno Domini m°cdviij°, vigilia sancti Johannis baptiste.