1408. 26. juni.


Anne Pedersdatter af Nordrup, enke efter Anders Gris, oplader det gods i Sørbylille, som Jens Nielsen havde pantsat til den afdøde, til Peder Jakobsen Broge, væbner.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Anna Pæthersdoter de Northæp, relicta Andree Griis, salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi, presentes et futuri, <quod>[1] recognosco me famulo discreto Petro Iacobi dicto Broghe bona in Sorby lilla sita Andree Griis dudum marito meo bone memorie a Iohanne Nielsen in Sorbylilla pro septem marcis argenti <in>[2] denariis legalibus et datiuis impignorata resignasse et ad manus suas et heredum suorum una cum ipsis literis originalibus et etiam cum omnibus iuribus et condicionibus in ipsis literis originalibus contentis realiter assignasse. ♦ In cuius assignacionis euidentiam sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Therberni Nielsen pastoris ecclesie beate uirginis Slaulosie et Swenonis Ionsen uillani ibidem presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini 1408 die sanctorum Iohannis et Pauli martyr<um>[3] .

1. <quod>] mgl. Aa. 2. <in>] iii Aa. 3. martyr<um>] martyris Aa.

Oversættelse

Anne Pedersdatter af Nordrup, enke efter Anders Gris, evig hilsen i Herren til alle og enhver, der ser nærværende skrivelse. Alle, nuværende som kommende, skal vide, at jeg erkender at have opladt til den gode væbner Peder Jakobsen Broge gods beliggende i Sørbylille, som var pantsat af Jens Nielsen til Anders Gris, så længe han var min mand - ære være hans minde - for 7 mark i lovlig og gangbar skilling og skødet det virkeligt til dennes og dennes arvingers hænder sammen med de oprindelige breve og ligeledes med alle rettigheder og betingelser indeholdt i disse breve. Til vidnesbyrd for denne skødning er mit segl sammen med seglene tilhørende de gode mænd hr. Torben Nielsen, hyrde for Den hellige Jomfrus kirke i Slagelse og Svend Jonsen, borger sammesteds vedhæftet nærværende skrivelse. Givet i det Herrens år 1408 på dagen for martyrerne sankt Johannes og sankt Paulus.