1408. Omkr. 29. juni. Lübeck


Greteke, enke efter Ludolf Koesfeld, sælger sammen med sine børn en klædeskærerbod i Falsterbo til brødrene Johan og Herman Brunsvig.

Tekst efter A:

Tekst

Notandum quod presens libro Greteke relicta Ludolphi Cusueld cum suis pueris recognouit se cum pueris suis ex consensu suorum prouisorum uendidisse Iohanni Brunswik et Hermanno fratribus quandam bodam panniscidarum in Valsterboden que propinquior est castro pro lx marcis Lubicensium denariorum quarum medietas scilicet triginta marce sibi prompte per predictos fratres solute sunt♦ Relique uero triginta marce seu alia medietas debet sibi persolui festo Martini proxime uenturo ♦ Si autem predicta Greteke et sui pueri predictis fratribus dictam bodam warendare non possent tunc ipsa debet fratribus prescriptis predictas triginta marcas restituere ipsis de Scania reuertentibus.

Oversættelse

Det bør bemærkes, at Greteke, enke efter Ludolf Koesfeld, der var til stede ved bogen, erkendte sammen med sine børn, at hun sammen med sine børn med samtykke af deres provisorer har solgt brødrene Johan og Herman Brunsvig en klædeskærerbod i Falsterbo, som ligger nærmest ved borgen, for 60 mark lybske penge, hvoraf halvdelen, nemlig 30 mark, er blevet betalt hende kontant af fornævnte brødre. Men de resterende 30 mark eller den anden halvdel skal betales hende førstkommende mortensdag. Men hvis fornævnte Greteke og hendes børn ikke kunne hjemle fornævnte brødre nævnte bod, da skal hun gengive fornævnte brødre fornævnte 30 mark, når de vender tilbage fra Skåne.