1408. 2. juli.


Tingsvidne, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp skøder Stånum by og mølle til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith vidnne aff Haldherrittztinng, att Annders Jepszøn Styge aff Glibberup i Skone skøtte Oue Torbernnszøn paa frwe Ide Lagesdotters wegnne, Niels Iennszøns aff Claxholm effterleffuerske, Staffnum by oc mølle mett allt dett. ther haffuer tilliggitt aff arilds tid. ♦ Datum wor frwe dag, som hun gick till Elizabett, mcdviii.

Oversættelse

Et vidne af Hald herresting, at Anders Jakobsen Stygge af Glivarp i Skåne skødede Stånum by og mølle med alt det, der har ligget dertil fra arilds tid, til Ove Torbensen på fru Ide Lavesdatters vegne, enke efter Niels Jensen af Clausholm. Givet på vor frue dag, da hun besøgte Elisabeth, 1408.