1408. 4. juli. Roskilde


Broder Peder, fordum biskop af Holár, eftergiver alle, der besøger sankt Gertruds kapel i Køge og bidrager til dets udsmykning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis Christi fidelibus sancte matris deuotis filiis frater Petrus dei et apostolice sedis gracia episcopus olim Hollensis salutem et perpetuam in domino caritatem ♦ Pium credimus exhibere seruicium Christo quociens fidelium mentes excitamus ad opera pietatis ♦ Unde de omnipotentis dei misericordia auctoritate apostolorum beati Petri et Pauli. confisi et confidencia dyocesani reuerendi in Christo patris ac domini domini Petri episcopi Roskildensis omnibus uere pen[i]tentibus[1] qui ad capellam beate Gertrudis in Køkæ deuote uisitauerint ad luminar[i]a[2] ornamenta eiusdem capelle manus porrexerint adiutrices ad pulsus campane nocturnos ter ave Maria dixerint quociens ergo predicta uel aliquod predictorum deuote perfecerint uel diuinis interfuerint uel se uouerint tociens eis de iniunctis penitentiis xl dies indulgenciarum misericorditer elargimur dyocesani. consensu ad hoc tamen accidente ♦ In quorum testimonium sigillum nostrum duximus apponendum ♦ Datum Roskildis anno domini mocdoviiio feria quarta post festum uisitacionis beate uerginis.

1. pen[i]tentibus] hul i perg. A. 2. luminar[i]a] i skjult af plet A. .

Oversættelse

Broder Peder, af Guds og det apostoliske sædes nåde fordum biskop af Holár, til alle troende kristne, den hellige moders fromme sønner, hilsen og evig kærlighed med Gud. Vi tror at øve from tjeneste for Kristus, så ofte vi tilskynder de troendes sind til fromme gerninger. Derfor skænker vi i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed, apostlene sankt Petrus' og sankt Paulus' myndighed og i tillid til biskoppen, den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Peder, biskop af Roskilde, barmhjertigt alle, der viser sand anger, og som fromt besøger sankt Gertruds kapel i Køge og rækker en hjælpende hånd til samme kapels udsmykning med lys, og som siger tre gange ave Maria ved den natlige klokkeringning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod lige så ofte som de altså fromt fuldfører fornævnte eller noget af fornævnte eller deltager i gudstjenesten eller afgiver løfte derom, efter dog at have indhentet biskoppens samtykke hertil. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under. Givet i Roskilde i det Herrens år 1408 onsdagen efter den hellige jomfrus besøgelsesdag.1)