1408. 5. juli. Sorø


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at dronning Margrete på rettertinget tilstår fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim Eriksen, sit gods i Audebo samt en gård i Roskilde for livstid.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis/ omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino/ ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii feria quinta infra octauam uisitacionis beate uirginis Soræ in placito nostro iusticiario presentibus quampluribus fidedignis constituta illustrissima domina domina Margareta dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie eciam regina domina et mater[1] nostra carissima latrici presencium domine Ethle filie domini Iacobi Basse relicte domini Barnum militis bone memorie bona sua Agdeboth in Tutzenæs sita que uxor Nicholai Scharsow hactinus ab ipsa habuerat in redditu unius leste annone annuali et unam curiam Roskildis sitam quam condam inhabitauit Snefuwel cum omnibus pertinenciis dictorum bonorum ad dies suos annuit et concessit. ipsa uero domina Ethle decedente dicta bona uniuersa et singula ad manus et possessiones dicte domine nostre regine Margarete/ nostri nostrorumque heredum et successorum sine omni impedimento ulteriori immediate libera reuertantur. ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo/ teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro.

1. mater] matre A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges rigers, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1408 onsdagen før ottendedagen efter jomfru Marias besøg mødte på vort retterting i Sorø i nærværelse af mange troværdige mænd den berømmelige frue fru Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges rigers dronning og vor meget kære moder, og tilstod og overlod for livstid til nærværende brevfører fru Edel, datter af hr. Jakob Basse, enke efter hr. Barnim, ridder - god ihukommelse - sit gods i Audebo i Tuse herred, som Niels Skarsows hustru hidtil havde haft af hende, med en årlig indtægt af en læst korn, og en gård i Roskilde, som Snefugl fordum har boet på, med alle tilliggender til nævnte gods. Når fru Edel dør, skal det nævnte gods, alt og hvert enkelt, straks frit og uden al hinder vende tilbage til vor nævnte frues dronning Margretes, vore og vore arvingers og efterfølgeres hænder og besiddelser. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.