1408. 5. juli. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 1408 feria quinta post Processi etcetera domini nuncii consulares civitatum infrascriptarum: de Thorun videlicet Godekinus Reber et Arnoldus vam Loe; de Elbingo Arnoldus Rober et Iohannes Rode; de Dantz Arnoldus Heked et Iohannes de Lapide, apud Marienburg congregati hec infrascripta pertractabant.

<1-2> .....

<3> Item is tzur{ue}gge getzogen von den ko{ue}fluthen tzu Drakore unde Sch{oe}nore, ap sy deme fogite uff Schone ouch hulfe thun sullen, unde das tzum neesten taghe intzubrengen.

Oversættelse

I det Herrens år 1408 torsdag efter søndagen Processi osv. gennemdrøftede de herrer udsendinge, rådmændene fra de nedenfor skrevne stæder, nemlig fra Thorn Gottfried Rebber og Arnold v. Loo, fra Elbing Arnold Rover og Johan Rode, fra Danzig Arnold Heket og Johan v. Stein forsamlet i Marienburg disse nedenfor skrevne sager.

<1-2> .....

<3> Fremdeles har købmændene fra Dragør og Skanør trukket tilbage, om de også skulle hjælpe fogeden på Skåne, for at indbringe det ved næste møde.