1408. 10. juli. Slagelse


Hr. Folmer Jakobsen oplader dronning Margrete Melby, som hr. Predbjørn Podebusk havde givet hende fuldmagt til at indløse.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iæk Folmar Iacøpssøn ridderæ kænnæs meth thettæ mit opnæ breff. at æftær thy at her[1] Pritbern van Podbusk/ hafuer. gifuet myn nathughæ fruæ drotning Margretæ macht til in atløsæ Miæthelby .i. sua. matæ som hans opnæ breff ther vm. luder/ oc. æn. tho. at iæc hafthæ Myæthelby nokor sua. stund. mæth myn herræ biscop Pæthers mynnæ oc wilghæ tha kennes iæc meth thettæ mit opnæ breff at iæc hauer rethelicæ vpborit the. fæmhundrith lubiskæ marc hwilkæ mich Myæthelby til pant fore stoth. æfter myn wilghæ oc nøghæ. sua. at mich fullelicæ oc wæl. at nøgher ♦ Oc for thy vplater. iæc. forde myn nathughæ fruæ drotning Margretæ. thæn. forde by Mæthelby meth all breff oc rætichet/ som. iæc ther til hauer haft eller. hauer. i. allæ matæ æfter thy som iæc then then [2] forde by/ Myæthelby hafthæ oc han. mich til pant. stoth. ♦ Oc kennes. iæc. mich til thennæ forscrefnæ by Myæthelby engin ydermeræ ræt. eller ræthichet. athauæ. i. nokræ matæ æn. som her foræ ær sacht/ ♦ Oc til mere bewaring allæ thissæ. forscreffnæ stuckes hauer iæc mit inciglæ meth wilghæ oc witscap hengt. fore thettæ breff ♦ Oc. til witnisbyrth. wælbornæ mænts. inciglæ. sua som ær her Hans. oc her Pritbern van. Podbusch brøthræ. riddere Iens Suenssøn Bryms oc Iens Gørstingæs/ awapn ♦ Datum Slaulosie anno. domini mcd octauo die beati Kanuti regis et martiris.

1. her] rettelse i h A. 2. then ] e rettet fra r A. .

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at eftersom hr. Predbjørn Podebusk har givet min nådige frue, dronning Margrete, myndighed til at indløse Melby, således som hans åbne brev derom udviser, og skønt jeg med min herre biskop Peders tilladelse og gode vilje for en tid havde Melby, så bekender jeg med dette mit åbne brev, at jeg rigtigt har oppebåret de 500 lybske mark, for hvilke Melby stod mig i pant, efter mit ønske og til min tilfredshed, således at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Derfor oplader jeg min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, den fornævnte by Melby med alle de breve og rettigheder, som jeg har haft eller endnu har derpå og deri, i enhver henseende således som jeg besad den nævnte by Melby, og således som den var mig pantsat. Jeg bekender, at jeg på ingen måde har nogen yderligere ret til eller rettighed i denne foranskrevne by Melby, end således som før nævnt. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskevne punkter har jeg med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Til vidnesbyrd er segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk, brødre, riddere, Jens Svendsen Brims og Jens Gyrstinge, væbnere, hængt herunder. Givet i Slagelse i det Herrens år 1408 på kongen og martyren sankt Knuds dag.