1408. 13. juli. Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund sælger alt sit gods i Norra Knästorp, Västra Bjällerup og Arendala til domkapitlet i Lund til gengæld for dettes gods i Värpinge og Brusarp.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus. salutem in domino sempiternam ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod recognoscimus nos. uenerabili capitulo nostro Lundensi omnia et singula bona nostra infrascripta uidelicet. unam curiam in Nørre Knæstorp et quatuor colonias ibidem. unam curiam in Wæstræ Bieldorp. unam curiam in Arendale et unam coloniam ibidem cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis. nullis exceptis. quibuscumque nominibus censeantur. in recompensam bonorum suorum in Wærpinge et Brusarp prouincie Bareheret. nobis per ipsos et nostris successoribus scotatorum. alienatorum et ad manus iure perpetuo possidendorum. assignatorum. scotasse. alienasse. et ad manus assignasse. iure perpetuo possidenda. ♦ In cuius rei euidenciam. sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum Lundis anno domini mcd octauo. sexta feria post festum beati Kanuti regis et martiris.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og pavestolens legat, til alle, der ser dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi til vort ærværdige Lundekapitel har solgt, afhændet og i hænde overdraget at besidde med evig ret alt vort nedennævnte gods, nemlig en gård i Norra Knästorp og fire landbosteder sammesteds, en gård i Västra Bjällerup og en gård i Arendala samt et landbosted sammesteds med alle det nævnte gods' tilliggender, hver især uden undtagelse, med hvilket navn de end nævnes, til gengæld for dets gods i Värpinge og Brusarp i Bara herred, som af det er blevet skødet, afhændet og overdraget os og vore efterfølgere i hænde at besidde med evig ret. Til bekræftelse herpå er vort segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1408 fredag efter kongen og martyren sankt Knuds dag.