1408. 19. juli.


Kong Erik 7. af Pommern vidimerer kansleren Morten m. fl.s brev af 1289 28. januar og Jens Gyrstinge m. fl.s brev af 1407 29. juni.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdviii feria quinta proxima ante diem beate Marie Magdalene coram nobis nobilibus uiris et discretis in multitudine copiosa constituta illustrissima domina domina Margareta dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque etcetera regina domina et matre nostra carissima quasdam apertas litteras publicari ac legi fecit. non rasas non uiciatas sed suspicione carentes tenores que sequntur. de uerbo ad uerbum plenarie continentes/ ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Martinus illustris regis Dan cancelarius[1] etc. = Dipl. Dan. 2. række III nr. 344. ♦ Tenor secunde littere/ ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Gørstingæ rector placiti generalis terre Sielendie etc. = Dipl. Dan. 4. række XI nr. 119. ♦ In cuius uidisse testimonium sigillum nostrum ad[2] causas presentibus est appensum/ ♦ Datum anno. die et loco quibus supra. teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro\

1. cancelarius] = cancellarius . 2. ad] gentaget ved linjeskifte Aa. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge over rigerne Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters samt hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1408 torsdag inden sankt Maria Magdalenas dag fremmødte den meget berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge etc. vor allerkæreste frue og moder, for os og de velbyrdige og gode mænd, som var forsamlet der i mængde, og lod offentliggøre og læse nogle åbne breve, uskrabede, ubeskadigede og hævet over enhver mistanke, hvis ordlyd og fulde indhold her følger fra ord til andet: Morten, kansler hos de danskes høje konge (o.s.v. = DRB II 3 nr. 344). Ordlyden af det andet brev: Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland. Til vidnesbyrd om denne vidisse er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor, med vor justitiar, Jens Svendsen Brims, som vidne.