1408. 31. juli.


Niels Nielsen Mus, væbner, afstår to gårde i Bode til Niels Manderup, ridder, af Barritskov og dennes hustru Bodil for deres levetid på den betingelse, at når begge parter er døde, skal gårdene arves af hans arvinger.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicholaus Nicholai dictus Mws armiger salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me strennuo uiro domino Nicholao dicto Mandorp militi in Barwetskaw[1] in Iucia cum uxore sua domina Botilda bona mea. uidelicet. duas curias in Bodhæ in parrochia Ørsthet de quarum prima da<n>tur[2] ii ore annone\ altera uero i ora annone annuatim pro pensione in Rwgsyø sitas cum omnibus suis pertinenciis nullis exceptis quibuscumque nominibus censeantur necnon omne ius dictorum bonorum quod de Suenone Skabæ armigero in Iwcia pro competenti precio inter nos habito emi prout in litteris meis appertis[3] super hos confectis plenius patet. ad dies suos et uxoris sue domine Botilde sororis mee dilecte per presentes annuisse ueraciter dimisisse tali condicione <pre>habita[4] quod post mortem meam necnon domini Nicholai dicti Mandorp/ militis/ et uxoris sue dilecte. omnia bona predicta cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis nullis penitus exceptis per ueros meos heredes hereditari debeant. sine reclamacione et alloqucione quorumcumque ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum domini Petri Niælsson militis in Walderop/ Iwonis Henrici in Haresthet et Iacobi Halweggæ in Førsløff armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini mocdoviii uigilia ad uincula beati Petri apostoli.

1. Barwetskaw] t. tilf. o.l. A. 2. da<n>tur] datur A. 3. appertis] = apertis . 4. <pre>habita] inhibita A.

Oversættelse

Niels Nielsen, kaldet Mus, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev har tilstået og i sandhed afstået til den strenge mand Niels, kaldet Mandrup, ridder i Barritskov i Jylland, med hans hustru fru Bodil mit gods, nemlig to gårde i Bode i Ørsted sogn i Rougsø, hvoraf der af den første gård ydes to øre korn, af den anden en øre korn årligt i afgift, med alle deres tilliggender, samt al ret til nævnte gods, som jeg har købt af Svend Skobe, væbner, i Jylland for en mellem os aftalt passende pris, således som det fyldigere fremgår af mit derom affattede åbne brev, for hans og hans hustru fru Bodil, min elskede søsters, levetid, på den forud aftalte betingelse, at når jeg og hr. Niels, kaldet Mandrup, ridder, og hans elskede hustru er døde, skal alt det førnævnte gods med alle nævnte gods' tilliggender, slet intet undtaget, arves af mine sande arvinger uden protest og indsigelse fra nogen som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd hr. Peder Nielsen, ridder i Vollerup, Ivan Henriksen i Harrested og Jakob Halvegge i Førslev, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 dagen før apostlen sankt Petrus ad vincula's dag (sankt Peder i lænkers dag).