1408. 10. august.


Niels Madsen af Bussjö sælger fru Merete af Sibbarp en halv mølle i Brösarp sogn, Albo herred.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l

Tekst

For allæ men thetta breeff høræ ellær see bekennes iæk[1] Nielss Mathessøn aff Bwssiø wepnnere thet iæk salt ok skøøth hauer een welboren quinnæ frwæ Mærethæ aff Sibbarp een halff møllæ i Albohæræth i Brusarppe sogn liggindhæ meth alt thet som hennæ til hørær daam ok daamsband waat ok tiurth enkthæ wndertakit meth thettæ breff ♦ Ok kenz iæk mik wp hauæ bwrith fwlt wærth for then forsaghdhæ haluæ møllæ som Bægnthæmøllæ kalles saa at iæk ganzelikæ nøghe lathir ♦ Ok biindir iæk mik[2] til ok minæ arwinghæ at hemlæ ok frii then forsaghde frwæ Mærethe ok hennæ arwæ then forsaghde haluæ mølle fraan hwarsmanz til taal ♦ Ok til mere wisse tha hauer <iæk>[3] meth wiliæ mith insighle hæghnt for thettæ breff meth gothe menz insighle som ær her Stigh Petherssøn ok her Stigh Aghassøn riddare Ingwar Strangessøn wepnnere ♦ Datum anno domini mo cdo octauo die beati Laurencii martiris.

1. iæk] herefter overstreget Nielssøn A. 2. mik] tilf. o.l. A. 3. <iæk>] mik, gennemstreget, men ikke erstattet af noget andet A. .

Oversættelse

Jeg Niels Madsen af Bussjö, væbner, bekender for alle, der hører eller ser dette brev, at jeg til den velbyrdige kvinde fru Merete af Sibbarp med dette brev har solgt og skødet en halv mølle i Brösarp sogn i Albo herred med alt, der hører til den, dam og dæmning, vådt og tørt uden undtagelse. Jeg bekender, at jeg har oppebåret fuld betaling for den føromtalte halve mølle, der kaldes Bæghthæmølle, så at jeg er ganske tilfreds. Jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og fri føromtalte fru Merete og hendes arvinger den føromtalte halve mølle for tiltale fra hvemsomhelst. Til yderligere forsikring har jeg med vilje hængt mit segl under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Stig Pedersen og hr. Stig Ovesen, riddere, samt Ingvar Strangesen, væbner. Givet i det Herrens år 1408 på martyren sankt Laurentius' dag.