1408. 13. august.


Fru Eline, enke efter hr. Klaus Doget, erklærer, at hun på råd af dronning Margrete, som hendes mand testamentarisk havde indsat som formynder for deres børn, har solgt alt det gods i Batevitz, som den afdøde havde fra hr. Bertold van Osten for 1100 mark stralsundsk, til Wulf Wulflam.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ik vrowe Elyne ene husurowe hern Nicolawes Dowetes deme got gnedich zy bekenne vnde betughe openbare in desme ieghenwardichen breue dat ik na rade vnde vulbort myner gnedichen vrowen konyngynnen Margreten de myn here her Nicolawes Dowet korn vnde settet heft to eneme vormundere syne kindere an syme testamente. hebbe vorkoft vnde vorlaten vorkope vnde vorlate in desme breue Wullef Wulleflamme vnde synen erfnamen alle det ghut vnde rente recht vnde rechticheit de myn here her Nicolawes Dowet hadde van hern Bertolde van der Osten an deme dorpe to Bateuitze vnde an des dorpes tobehoringhe vor eluen hundert marc Sundesch also alse de breff utwiset den her Bertold van der Osten mynen here her Nicolawes Dowete dar vppe gheuen heft ♦ Den zuluen breff heft myn here her Nicolawes gheantwardet her Gosschallick Leesnitzen raatmanne to deme Sunde vppe rechten louen na inholdendes sines testamentes ♦ Dit vorscreuen gud rente recht vnde rechticheit hebbe ik na rade myner vrowen vnde mynes neghesten vrund Wulfue vnde sinen eruen alze ghantz vnde sodegher vorkoft vnde vorlaten also dat ik noch myne kindere dar nychtesnicht ane beholden wente de vorscreuen Wulleff heft my na rade myner vrowen vnde myner neghesten vrůnt vul bewaringe vor dyt vorscreuen ghelt daen to ener gantzen nůghe ♦ Ok is dat myner gnedighen vrowen vnde mennychen bedderuen manne witlik dat myn here her Nicolawes Dowet myn rechte erue vorkofte vnde gaf dat vor de penninghe de he an Bateuitze gheleghet heft doch also dat her Bertold van der Osten vnuorsůmet zy syner lozinghe des zuluen gudes na vtwysinghe des zuluen breues den he hern Nicolawes Dowete dar vp beseghelt heft ♦ To merer bewaringhe aller desser vorscreuen stůcken hebbe ik mynen ingeseghele vore dessen breff ghehenget laten vnde to tůghe heft de erewerdighe here ercebischopp Iacob to Lunden vnde here Pretbern van Pudbusch her Erik Bydelsbagh her Hartwik Lembeke her Clawes Grupendale her Stigh Aghessøn her Stigh Peterssøn vnde her Thruet Has riddere ere ingeseghele vore dessen breff ghehengit laten ♦ Datum anno domini m° quadringentesimo octauo secunda feria proxima ante festum assumpcionis beate Marie uirginis gloriose.

Oversættelse

Jeg fru Eline, enke efter hr. Klaus Doget, hvem Gud være nådig, erkender og bevidner åbenbart i dette nærværende brev, at jeg efter råd og samtykke fra min nådige frue, dronning Margrete, som min herre hr. Klaus Doget har valgt og indsat som formynder for sine børn i sit testamente, har solgt og opladt, sælger og oplader i dette brev til Wulf Wulflam og hans arvinger alt det gods og indtægter, ret og rettigheder, som min herre hr. Klaus Doget havde fra hr. Bertold van der Osten i landsbyen Batewitz og i landbyens tilliggende, for 1100 mark i Stralsundsk mønt, som det brev udviser, som hr. Bertold van Osten har givet min herre hr. Klaus Doget derpå. Det samme brev har min herre hr. Klaus overdraget hr. Gottschalk Lesnitz, rådmand i Stralsund på tro og love efter indholdet i sit testamente. Dette førnævnte gods, indtægter, ret og rettigheder har jeg efter råd fra min frue og min nærmeste frænde Wulf og hans arvinger solgt og opladt således helt og aldeles, så at hverken jeg eller mine børn vil beholde noget deraf, thi den førnævnte Wulf har givet mig fuld sikkerhed for de førnævnte penge til fuld tilfredsstillelse efter råd fra min frue og min nærmeste frænde. Og det er også vitterligt for min nådige frue og mangen brav mand, at min herre hr. Klaus Doget solgte min retmæssige arv og gav det for de penge, som han havde lagt i Batevitz, dog således at han lod Bertold van Osten uhindret ret til at udløse det samme gods efter ordlyden i det samme brev, som han havde beseglet derpå for hr. Klaus Doget. Til yderligere sikkerhed for alle disse forskrevne punkter har jeg ladet mit segl hænge på dette brev og til vidne ladet den ærværdige herre ærkebiskop Jakob af Lund og hr. Predbjørn van Podebusk, hr. Erik Bydelsbak, hr. Hartvig Limbæk, hr. Klaus Grubendal, hr. Stig Ågesen, hr. Stig Petersen og hr. Trued Hase, riddere hænge deres segl på dette brev. Datum