[Før 1408. 15. august].


Bernhard Fidle erkender at have lejet et stenhus af biskop, kapitel og kirkeværger i Ribe.

Tekst efter nil

Tekst

Item eth recognitze, att Berntt Feyle kiender seg att haffue forne forne steenhus[a] i feste aff bispen, capittell och kirckeweryer for arlig affgifft etcetera.

a. forne steenhus] = "en steenhus ligendis i Grønergade", cf. Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 156.

Oversættelse

Fremdeles en erkendelse, at Bernhard Fidle erkender at have lejet fornævnte stenhus af biskoppen, kapitlet og kirkeværgerne for en årlig afgift o.s.v.