1408. 21. august.


Tingsvidne om, at Palle Lind har pantsat Outrup gård til Års kirke for 36 lødige mark.

Tekst efter nil

Tekst

Item eth tingxwintne at Owtrup gard oc mølle them satte Pally Lind y pant tiill Arskyrcke for xxxvi lodig marck. ♦ Datum mcdviii tiisdag nest effther var frue dag assumptionis.

Tings wittne att Palli Lind haffuer først pant sett Øster Oustrup och ett møllested mett ald sin tilliggelsze til Aarszkierke, ther nest bekendt att hand icke kunde gøre kircken regenschab paa. ♦ Anno 1408.

Oversættelse

Et tingsvidne, at Palle Lind satte Outrup gård og mølle i pant til Års kirke for 36 lødige mark. Givet 1408 tirsdag næst efter vor frues himmelfartsdag.

Et tingsvidne, at Palle Lind har først pantsat Øster Outrup og et møllested med alt dets tilliggende til Års kirke og derefter bekendt at han ikke kunne gøre kirken regnskab derpå. År 1408.