1408. 26. august.


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til danske riddere og sendebude.

Tekst efter A

Tekst

Item iiii marc ii scot vor die denissche ritter vnd sendeboten vs der herberge czulossen von des meisters geheisse ♦ hartung[1] nam das gelt/ am sontage noch Bartolomei.

1. hartung] herefter gennemstreget his A.

Oversættelse

Fremdeles 4 mark 2 scot for at betale herberget for de danske riddere og sendebude på mesterens befaling. Hartung tog pengene søndag efter Bartolomei.