(1)408. 29. august. Elbing


Reces af de preussiske stæders dag i Elbing.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno 408 die beati Iohannis >decolacionis[1] ciuitates Prusie in Elbingo congregate appunctuarunt, ut sequitur.

<1-2> .....

<3> Item habin die stete befelunge getan herren Albrecht Rothen van Thorun und Conrade Letzkowen von Dantzik, sendeboten ken Kalmar, tzu manende ernstlichen umbe die schaden, die den inwonren dys landes in den 3 rychen, Denemarken, Sweden und Norwegen, sint geschen; der gelych ouch dorselbis tzu forderen vom ertzebysschoffe von London[2] und allirley guter und schulde, die dor vor oghen sint und die man do desem lande schuldig mag gesiin; nemlichen tzu manende von der stat Wysbu 121 mark minus 1/2 ferding, die sie noch den stetin dys landes schuldig sint.

<4-6> .....

<7> Item hot unser herre homeyster den steten dys landes 150 mark gelegin tzu usrychtunge der bothen ken Dennemarken etcetera, und die sal der muntemeyster tzu Thorun usthun.

<8> .....

1. >decolacionis] = decollacionis . 2. London] Aa, Lunden Ba. .

Oversættelse

I året (1)408 på Johannes halshugningsdag var de preussiske stæder forsamlede og aftalte som følger:

<1-2> .....

<3> Fremdeles har stæderne befalet hr. Albrecht Rode fra Thorn og Konrad Leskow fra Danzig, sendebude til Kalmar, at rykke indtrængende angående de skader, som indbyggerne i dette land har lidt i de tre riger, Danmark, Sverige og Norge; ligeledes også at kræve det samme fra ærkebiskoppen af Lund og al slags gods og gæld, som der er åbenbar, og som man kan være dette land skyldig, især at rykke angående byen Visby 121 mark minus 1/2 kvart, som de endnu er dette lands stæder skyldige.

<4-6> .....

<7> Fremdeles har vor herre højmesteren fastsat 150 mark til stæderne i dette land til udstyr til budene til Danmark osv., og dem skal møntmesteren i Thorn fremskaffe.

<8> .....