1408. 29. august.


Asbjörn Sture pantsætter gården Bentorp i Gällstad sogn til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge.

Tekst efter nil