1408. 6. september.


Jens Sunesen Skæg sælger gods i Nymø, Venneberga, Viby, Mjönäs og Kvistofta til hr. Aksel Pedersen.

Tekst efter Aa

Tekst

Eth Iens Sonneszens Skegs skødebreff at handt haffuer soldt her Axel Pedersen en gaardt i Nimma och en ødde feste ibidem, en gaardt i Wantneberg, en gaardt i Wibi, en gaardt i Miønes och en gaardt wdi Quistofte, medt siuff segle vnder. ♦ Daterett 1408 thendt 5 daug for Marie fødtselsdaugh.

Oversættelse

Et skødebrev af Jens Sunesen Skæg, at han har solgt hr. Aksel Pedersen en gård i Nymø og et øde fæste sammesteds, en gård i Venneberga, en gård i Viby, en gård i Mjönäs og en gård i Kvistofta, med syv segl under. Dateret 1408 torsdagen før Marias fødselsdag.