1408. 25. september. Ribe byting


Tingsvidne af Ribe byting om, at Hans Nadde, borger i Ribe, har skødet et grundstykke på volden mellem møllen og Slusebro til Tule Rigelsen, rådmand i Ribe, på fru Herluf Peders vegne.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus uel audientibus Goedik Baghæ, proconsul. Tuly Righælsen. Lasse Dyghæm, Iosep, consules Ripensis. Pikmer Mayetsen. Pether Faarssen et Henik Scok, ciues ibidem, salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facimus uniuersis, tam presentibus quam futuris, quod sub anno domini m. cccc. viii proxima tertia feria ante festum sancti Michaelis archangeli discretus uir Hans Naddy, noster conciuis, coram nobis et aliis pluribus fidedignis in nostro placito ciuili personaliter constitutus, discreto uiro Tuly Righælsen, consuli Ripensi, scotationem ex parte honeste matrone Herlef Pethers recipienti[1] quendam fundum in aggere inter molendinum et Slusbro ad partem australem situm cum omni longitudine sua latitudine, sicut nunc eadem Herlef in ipso fundo residet, ueraciter scotauit iure perpetuo possidendam. recognoscens se plenum precium et sufficiens ab ipsa Herlef pro iam dicto fundo integraliter habuisse obligansque se et heredes suos predicte Herlef et heredibus suis dictus fundum ab impeticione cuiuscunque liberare et penitus disbrigare. ♦ Quod audiuimus et uidimus hoc in uerbo ueritatis tenore presentium lucide protestamur. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno, loco, die, quibus supra.

1. recipienti] recipientis Aa. .

Oversættelse

Gødike Bage, borgmester, Tule Rigelsen, Lasse Degn, Josef, rådmænd i Ribe, Rikmer Maiesen, Peder Fadersen og Henrik Skok, borgere sammesteds, til alle, der ser eller hører dette brev, hilsen evindeligt med Gud. Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at den gode mand Hans Nadde, vor medborger, i det Herrens år 1408 nærmeste tirsdag før ærkeenglen sankt Michaels dag personligt gav møde for os og flere andre troværdige mænd på vort byting og i sandhed skødede den gode mand Tule Rigelsen, rådmand i Ribe, der modtog skødningen på den agtværdige frue Herluf Peders vegne, et grundstykke på volden mellem møllen og Slusebro, beliggende mod syd i hele dets længde og bredde, således som samme Herluf nu bor på samme grundstykke, at besidde med rette evindeligt, idet han erkender, at han fuldt og helt har fået fuld og fyldestgørende pris af denne Herluf for nysnævnte grundstykke, og idet han forpligtede sig og sine arvinger til at fri og fuldstændigt frigøre fornævnte Herluf og hendes arvinger nævnte grundstykke fra et hvilket som helst påkrav. At vi har hørt og set dette, erklærer vi klart i sandhedens navn med dette brevs ordlyd. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet år, sted og dag som ovenfor.