1408. 3. oktober. Har sysselting


Tingsvidne af Hardsyssel sysselting om, at hr. Niels Krag, ridder, og hans hustru Elene har skødet alt deres gods i Velling, Hee og Stadil sogne, herunder Rybjerggård, til Ribe kapitel.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis presentes litteras uisuris seu audituris Iacobus Iohannis prior in Stubthorp. Laurencius de Hosterbo. Cristiernus de Heurem presbiteri Iohannes Erici de Longtiin. Nicolaus Kalf de Gimsing armigeri Iacobus Tuuonis de Iddim. Michael Petri aduocatus de Hosterbro. Cristiernus Laurencii et Iohannes Byørson salutem in omnium saluatore/ ♦ Ad noticiam deducimus uniuersorum presencium et futurorum quod anno domini mo cdviiio in proxima quarta feria post festum sancti Michaelis. constituti coram nobis et quampluribus aliis fidedignis in communi placito Harthsysel. nobiles persone et honeste dominus Nicolaus Kraag miles et domina Elena uxor eius. capitulo Ripensi omnia et singula sua bona in Hingherreth in parochiis Welling. Hee. et Stadæl sita curiam scilicet principalem dictam Ryubeirregarth et alias curias et molendinum cum colonis et attinenciis earum quibuscumque prout in litteris apertis super hiis bonis prius datis plenius continetur de uanimi eorum consensu et benigno cum omni iure dominio et libertate libere scotauerunt et extoto apropriauerunt perpetuo possidenda/ recognoscentes se a. predicto capitulo plenum et sufficiens precium uidelicet quadringentas quinquaginta sex marcas Lubicenses in pecunia numerata pro bonis antedictis totaliter subleuasse/ insuper obligantes se et eorum heredes ad disbrigandum et deliberandum ipsi capitulo omnia et singula bona memorata ab impeticione cuiuscumque/ ♦ Hec coram nobis sic acta uidimus et audiuimus et in uerbo ueritatis lucide protestamur. ♦ In cuius rei firmiorem euidenciam. sigilla nostra presentibus duximus apponenda./ ♦ Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

Jakob Jensen, prior i Stubberup, Lars af Holstebro, Kristian af Hjerm, præster, Jens Eriksen af Landtind, Niels Kalf af Gimsing, væbnere, Jakob Tuesen af Idum, Mikkel Pedersen, foged i Holstebro, Kristian Larsen og Jens Bjørnsen til alle, der ser dette brev, hilsen med alles Frelser Vi bringer det til alles kundskab, nulevende og tilkommende at i det Herrens år 1408 første onsdag efter Mikkelsdag mødte for os og adskillige andre troværdige mænd på Hardsyssel ting de velbyrdige og hæderlige personer, hr. Niels Krag, ridder, og fru Elene, hans hustru, og skødede af et endrægtigt gavmildt sind med al guddommelig ret og frit til kapitlet i Ribe deres ejendomme, alle som en, i Hind herred i sognene Velling, Hee og Stadil, nemlig en hovedgård kaldet Rybjerggård og andre gårde og en mølle tillige med landboer og gårdenes tilliggender af enhver art, således som det udførligt står at læse i det angående dette gods tidligere udstedte åbne brev, og hjemlede det helt og fuldt til evig besiddelse, idet de erkendte, at de fuldt ud havde oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling for fornævnte gods af fornævnte kapitel, nemlig 456 mark lybsk i aftalte penge. Ydermere forpligtede de sig og deres arvinger til at frigøre og befri de nævnte ejendomme, alle som en, for kapitlet fra krav fra hvem som helst. At dette således er forhandlet for os, har vi set og hørt og bevidner det klart med sandfærdige ord. Til større bevis herfor har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.