1408. 9. oktober. Fjälkestad


Ingeborg Keldsdatter erkender at have solgt sit gods i Råby i Fjælkestad sogn til ridderen Aksel Pedersen på dennes søns vegne.

Tekst efter A:

Tekst

Alle mæn som thætte breff see æller hører læse helser iek Ingeburgh Kæthælsdoter aff Falkestathe ewinneligh mæth guth ♦ Thæth schal alle mæn witherlicht ware at iek en walboren man her Axels Pæthersson riddere aff Hardleff sald oc schøt hafuær wppa Willandzhærith thing alt mit ghotz som iek i Raby hathæ i Fikestæthe soghn mæth all therres tilliggælse vppa hans sons wæghnæ Kæthæl Axelsson ♦ Item tilbinder iek mich oc myne arfwæ at frii hanum thæth fornempdæ gotz fore hwar mantz tiltal ♦ Item tha hafuær iek fornempdæ Ingeburgh fornempdæ her Axel til myn wærye oc til mit forswar kest i swodane madæ at iek ængtæ af myn ghotz sælghæ æller affhændæ schal noghen vden mæth hans wilghæ oc mæth hans radh ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium ac discretorum uidelicet domini Nicolai Swenonis militis et Nicolai Benedicti uillani in Wæ presentibus est appensum ♦ Datum Falkestathe anno domini millesimo quadringentesimo octauo die beati Dionisii episcopi et martiris gloriosi.

Oversættelse

Jeg Ingeborg Keldsdatter af Fjælkestad hilser alle, der ser eller hører dette brev læse, evindelig med Gud. Det skal være vitterligt for alle, at jeg på Villands herredsting har solgt og skødet alt mit gods, som jeg havde i Råby i Fjælkestad sogn, med alt dets tilliggende til en velbyrdig mand, hr. Aksel Pedersen af Härlöv, ridder, på hans søns vegne. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til, at fri ham for enhver mands krav på fornævnte gods. Endvidere har jeg fornævnte Ingeborg valgt fornævnte hr. Aksel til min værge og herre således, at jeg ikke skal sælge eller afhænde nogen noget af mit gods uden med hans vilje og råd. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige og gode mænd, nemlig Niels Svendsen, ridder, og Niels Bentsen, indbygger i Vä. Givet i det Herrens år 1408 på biskoppen og den glorværdige martyrs sankt Dionysius' dag.