1408. 18. oktober . Middelsom herredsting


Tingsvidne af Middelsom herredsting om den gård i Mammen, hvori Niels Villadsen bor.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth tingxuitne aff Melsumherrit atthen gard y (!) som Nis Villasszenn ibor then er Mwss aff Brusgard oc Sommer aff Løgstrup met rette oppo komenn met theris hostrur ♦

Datum mcdviiio torsdagh nest for sancti Severini dagh ♦

b):

Ett things windne att thend gaard j Mamen som Niels Willatzen ibor er[1] Wallatz Jenssen j Glinder hans rette godtz ♦

Anno 1408. ♦

1. er] Tilføjet over linjen, B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.