1408. 18. oktober. Simrishamn


Tule Troelsen og Ume Mogensen, borgmestre i Simrishamn, og råd og borgere sammesteds erklærer, at de har givet de købmænd, der plejer at søge og ligge i byen, lov til at bebygge de arealer, de har købt.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vor alle christenn lude die dessenn brieff sehenn edder hörenn lesenn so bekenne wy Tule Trugels vnnd Ume Magnesz borgermeister tho Simbrishaffn de menie rathlude de ganntze meinheit darsuluest wo wy hebbenn gegunth dem meinenn koepmanne de dar plegenn tho sokennde vnnd tho liggennde tho Simbrishaffn tho buwennde vp ere eigene erden de se hebben reddelickenn vnnde rechtlickenn gekofft vnnde isz ehn geschoteth vp vnnse dinnge tho Simbrishaffn alse vele alse ehnn lustet tho buwennde also hoch vnnde groth vnnde lannck vnnde with alse sie suluenn willen vnnde daruann so scholenn sie vnnsz geuenn ieszlickes iars ein schillennck grote vnnde nicht mehr vnnde schal nummermher vorhogeth werden ♦ Dith hebbenn wy dem meinenn koepmanne gegunth tho ewigenn tidenn so lannge alsze Simbrishaffn stann kann ane dat godt vörbede dath quieme tho vann fures wegenn dath idt affbrennde so schölenn sie wedderbuwenn nha alsz vöre so hebbe wi ehm disse vörschreuene stucke gegunth vnnd gewilköreth mith eineme munde vnnde isz vnnser aller hieth vnnd ia worth vnnde dath nummermehr weddertholeggennde edder vp tho sprekennde vann vnnsenn nhakömelingen se sinnth gebarenn edder vngebarenn so schal dith stede vnnd fast bliuenn tho ewigenn tidenn ♦ Tho einer tuchnisse vnnd merer bewarinnge desse vorschreuen stucke so hebbe wy vorschreuene borgemeistere vnnd rathmanne vnnses dorpes inngesegell vor dessenn breff gehenngeth dede geuenn vnnde schreuenn isz tho Simershauen na der borth gades xiiii hunderth iar vppe det achte iar amme dage sancty Lucas des hilligenn euangelistenn.

Oversættelse

For alle kristne folk, som ser dette brev eller hører det læse, så erkender vi, Tule Troelsen og Ume Mogensen, borgmestre i Simrishamn, de menige rådmænd, hele forsamlingen sammesteds at vi har tilladt hansekøbmanden, som plejer at søge ind og ligge i Simrishamn at bygge på deres egen jord, som de har købt redeligt og retmæssigt, og som er tilskødet dem på dette ting i Simrishamn så meget, som de har lyst til at bygge, så højt og stort og langt og så bredt, som de selv vil; og derfor så skal de hvert år give os en skilling grot og ikke mere, og det skal aldrig forhøjes. Dette har vi tilladt hansekøbmanden til evig tid, så længe Simrishamn kan stå, uden at der, hvad Gud forbyde, kom ildebrand, så den brændte ned, så skal den genopbygges som før, så har vi overladt ham dette førnævnte stykke og lovet det frivilligt med en mund, og det er vores allesammens befaling og samtykke, og det skal aldrig gendrives eller anfægtes af vore efterkommere, de være født eller ikke født, så skal det forblive stadigt og fast til evige tider. Til vidnesbyrd og yderligere sikkerhed for disse førnævnte punkter så har vi, førnævnte borgmestre og rådmænd hængt vores bys segl på dette brev, som er givet og skrevet i Simrishamn efter Guds fødsel 1400 år i det 8. år på den hellige evangelist sankt Lukas' dag.