1408. 29. oktober. Nyköbing


Kong Erik 7. af Pommern tager Munkeliv kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets friheder.

Tekst efter nil