1408. 9. november.


Biskop Peder af Roskilde kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1813 lybske mark, som han har oppebåret af ham på dronning Margretes vegne.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Allæ thette breff see aller horæ helse wi Pæther meth gutz nathe biscop i Roskilde ♦ Ok kundgøræ wi meth thette wart apne breff thet wi kennes oss aff en wælboren man herre Erik Byddelsbagh. riddere attenhundrethe lubische mark ok thretten lubische mark i gothe penninge ok gewe sua thet oss wæl atnøwer pa en howboren forstinnes wægne Margaretes meth gutz nathe drodning i Danmark Suerike ok Norghe fullelighe wp at haue baret ♦ Ok lathe wi then forde herre Erik ok hans arwinge for oss ware æffterkommere ok arwinge aldeles qwit ok orsaghe. ♦ Ok thakke wi then forde frwghe drodning for goth beredning ♦ Thel hues things witnæ ok forwaring wart ingcigle ær thette breff foræ hænkt ♦ Datum anno domini mo cdviiio feria sexta proxima ante diem sancti Martini episcopi et confessoris.

Oversættelse

Vi Peder, med Guds nåde biskop i Roskilde, hilser alle, der ser eller hører dette brev. Vi kundgør med dette vort åbne brev, at vi erkender, at vi af den velbyrdige mand, hr. Erik Bydelsbak, ridder, fuldstændigt har oppebåret 1813 lybske mark i gode og gyldige penge på den højbårne fyrstinde dronning Margretes vegne, med Guds nåde dronning i Danmark, Sverige og Norge, så at vi er vel tilfredse. Vi lader den fornævnte hr. Erik og hans arvinger være fuldkommen kvit og uansvarlig over for os, vore efterkommere og vore arvinger. Vi takker den fornævnte fru dronning for god betaling. Til vidnesbyrd herom og sikkerhed herfor er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 fredagen inden biskoppen og bekenderen sankt Mortens dag.