1408. 11. november. Vadstena


Henneke Hemmingsen sælger sin hustru Katrine Barnimsdatters efter Arvid Prybeca arvede gods i Halland til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A, udfyldt efter Svenskt Dipl.:

Tekst

Alla them. thætta. breff høre. ælla. see. helsar. iak He[nne]ke Hæmingxson [e]w[erde]lica meth gudhi. ♦ Kænnis iac. mædher thæsso. mino. nærwaranda. opno b[re]we at iak hafuir saalt oc wplatit ærlikom man. herra. Abraham[1] Brodherson riddara. allom [t]hæn æghedom oc ræt. ther Aruidh Prybeca hafdhe. innan thæssom. gozom [hær] æptir næmpnis hwilkin eghedom oc ræt. min hwsfrw Katrin Barnams dottir ærfde ææptir[2] fornemda Aruidh oc sin. barn swa som ær. innan Stora M[ar]dhauik innan Litla Mardhawik innan Algotzrydh i Risabro. i Kleff. i Sandaa. i Kulla. i Wæstre Hedha ok innan Wagnabæk ♦ Ok kænnis iac. mik fore thænna. fornempda æghedom oc ræt fullelica wpburit hafua. swa at mik allaledhis aatnøgher\ ♦ For thy. affhændir iac mik oc. minom arfuom thænna. fornempda herra Abraham Brodherson til æwerdelica. ægho. ♦ Til thæs mere wisso ok høghre foruaring tha. bedhis. iac wærdhogx herra abot. Pæthers inzighle. i Aas closter. Iwssa Pawalssons i Tryningenes. oc Gwnnars Gylte. mædher mino inzighle. ♦ Scriptum Wastena anno domini m°. cd° octauo. die beati Martini episcopi et martiris.

1. Abraham] rettelse i m A. 2. æptir] gentaget A. .

Oversættelse

Jeg Henneke Hemmingsen hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Gud. Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg til den ærlige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, har solgt og opladt al den besiddelse og ret, som Arvid Prybeca, havde i det herefter nævnte gods, hvilken besiddelse og rettighed min hustru Katrine Barnimsdatter arvede efter fornævnte Arvid og deres børn, nemlig i Stora Mardhavik og Lilla Mardhavik, i Algotsrydh, i Risabro, i Kleff, i Sanda, i Kulla, i Wæstra Hedha, og i Wagnabæk. Jeg erkender, at jeg for disse fornævnte besiddelser og rettigheder har oppebåret fuld betaling, så at jeg er fuldt ud tilfreds; derfor afhænder jeg dem bort fra mig og mine arvinger til fornævnte hr. Abraham Brodersen til evig besiddelse. Til større sikkerhed og yderligere bekræftelse, så beder jeg den ærværdige hr. Peder, abbed i Ås kloster, Jens Povlsen i Trönningenäs og Gunnar Gylta om at hænge deres segl herunder sammen med mit segl. Skrevet i Vadstena i det Herrens år 1408 på biskoppen og martyren sankt Martins dag.