1408. 14. november. Ringsted landsting


Lars Olufsen og Bo Olufsen, brødre, skøder al deres arv efter broderen Asser Olufsen, bymand i Køge, til Sorø kloster.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Discreti uiri Laurencius Olefson et Boecius Olefson couterine fratres constituti propter hoc in communi placito Ringstadie ex parte matris eorum et parte propria appropriauerunt monasterio beate Marie de Sora omnia iura et bona totam uidelicet hereditatem que contingebat eos in possessionibus quondam Asceri Olefson fratris eorum uillani in Køghe et scotauerunt ad munus domini Nicolai abbatis. in possessionem perpetuam pro animabus suis progenitorumque suorum omnium ♦ Anno domini 1408 die placitali proxima post diem beati Martini episcopi.

Oversættelse

De gode mænd Lars og Bo Olufsen, stedbrødre, fremmødte angående denne sag på bytinget i Ringsted på deres moders og egne vegne og hjemlede sankt Marie kloster i Sorø alle de rettigheder og alt gods, nemlig hele den arv, som var tilfaldet dem i de besiddelser, som havde tilhørt afdøde Asser Olufsen, borger i Køge, deres broder; og skødede det i hr. abbed Niels' hånd til evig besiddelse for deres og alle deres forfædres sjæle. I det Herrens år 1408 første tingdag efter den hellige Morten bisps dag.