1408. 20. november.


Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til den danske ridder Bent.

Tekst efter A

Tekst

Tekst efter A: Item viii marc vor her Benedictus den ritter vs Denmarken vs der herberge czulosen ♦ Hartung his/ Lucas borger czu Marienburg nam[1] das gelt am obende presentacionis Marie.

1. nam] rettet in scribendo fra nan A.

Oversættelse

Fremdeles 8 mark for at betale herberg for hr. Bent, ridderen fra Danmark. Hartung befalede. Lucas, borger i Marienburg, tog pengene på aftenen for Marias tilsynekomst.