1408. 23. november. Rimini


Pave Gregor 12. pålægger efter ansøgning af dronning Margrete og biskop Jakob af Oslo kantoren ved kirken i Roskilde efter at have løst sidstnævnte fra de ham aftvungne løfter at pålægge de ham undergivne gejstlige at betale det sædvanemæssige katedraticum.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 422.

Tekst

Gregorius etcetera dilecto filio cantori ecclesie Roskildensis salutem etcetera ♦ Exhibita nobis pro parte uenerabilis fratris nostri Iacobi episcopi Asloensis peticio continebat/ quod olim antequam ecclesiam Asloensem ingredi (---) iuramentis et propterea clerici beneficiati ciuitatis et diocesis predictarum prefato episcopo subiecti/ cathedraticum sibi soluere contra iusticiam[1] contradicunt. ♦ Cum autem sicut eadem petitio subiungebat pacta arbitria arbitramenta promissiones uota stipulationes et iuramenta huiusmodi/ omnino fuerint et sint illicita/ (---) supplicatum ut ipsi episcopo in premissis oportune prouidere de benignitate apostolica dignaremur ♦ Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus si uocatis uocandis reppereris ita esse/ post factam relaxacionem iuramentorum et aliorum predictorum ut in aliis nostris litteris hodie sibi concessis plenius continetur clericos et beneficiatos ipsos ad soluendum eidem episcopo cathedraticum huiusmodi/ prout aliis episcopis in regnis prefate regine solui est consuetum nisi aliud canonicum impedimentum obsistat/ auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam appellacione remota compellas/ pactis arbitriis arbitramentis promissionibus uotis stipulacionibus et iuramentis predictis ac aliis contrariis non obstantibus quibuscunque seu si aliquibus communiter uel diuisim a sede apostolica sit indultum (---) mencionem. ♦ Datum Arimini nono kalendas decembris anno secundo.

1. sibi soluere contra iusticiam] contra iusticiam sibi soluere med omflytningstegn Aa. .

Oversættelse

Gregor o.s.v. til sin elskede søn kantoren ved kirken i Roskilde hilsen o.s.v. En ansøgning, der er forelagt os på vor ærværdige broder biskop Jakob af Oslos vegne indeholdt, at han fordum, førend han kunne tiltræde kirken i Oslo, (- - -)1) eds mellemkomst, og at de gejstlige, der nyder beneficier, i fornævnte stad og stift, der er undergivet fornævnte biskop, mod retfærdigheden sætter sig op imod at betale ham katedraticum. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, disse aftaler, kendelser, overenskomster, løfter, ønsker, forpligtelser og eder overhovedet har været og er ulovlige og i modstrid (- - -)1) ansøgt os om, at vi af apostolisk velvillighed skulle værdiges gunstigt at drage omsorg for denne biskop angående det fornævnte. Idet vi derfor bøjer os for disse bønner, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter at have stævnet dem, der skal stævnes, måtte finde, at det forholder sig således, med vor myndighed efter foretagen eftergivelse af fornævnte eder og andet, således som det fuldstændigt indeholdes i vort andet brev, der i dag er tilstået ham, ved kirkens straf under tilsidesættelse af appel tvinger disse gejstlige og indehavere af beneficier til at betale samme biskop dette katedraticum, således som det plejer at blive betalt til andre biskopper i fornævnte dronnings riger, medmindre en anden kanonisk hindring lægger sig i vejen, uanset fornævnte aftaler, kendelser, overenskomster, løfter, ønsker og eder og alt andet, der strider herimod, eller om nogle i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af det apostoliske sæde, (- - -)1) den bevilling. Givet i Rimini den 23. november i vort (pontifikats) andet år.