1408. 21. december. Borgen Wolgast


Hertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgast skænker sankt Mortens kirke i Maskenholt til Antvorskov kloster.

Tekst efter Aa1:

Tekst

Wartislaus, dei gratia dux Stetinensis, Pomeranie, Slavie Cassubie princepsque Ruyanorum[1] , uniuersis, ad quos presentes littere peruenerint, salutem in domino sempiternam. ♦ Notum facimus uniuersis per presentes apertas litteras, quod nos in remedium animarum parentum nostrorum nostreque anime necnon nostrorum certorum heredum in honorem summi dei matrisque sue gloriosissime[2] beate Marie uirginis necnon beati Iohannis baptiste exhibitoribus presentium, dominis priori et fratribus ordinis sancti Iohannis Iherosolimitani in Andworthskow[3] , presentibus et futuris, mediante consilio nobilium nostrorum, tunc temporis assistentium, dedimus, legauimus et presentauimus et nunc firmiter per presentes damus, conferimus et assignamus ecclesiam nostram sancti Martini in Maskenholte cum suis[4] pertinentiis uniuersis, uidelicet curia sacerdotali, agris, pratis, pascuis ceterisque iuribus, ecclesie predicte pertinentibus, ad datam presentium et sic ad finem mundi predictis fratribus et ordini sancti Iohannis predicti firmiter per nos et nostros successores in perpetuum habendam atque duraturam et ad dominium nostrorum successorum uel heredum nunquam reuocandam. ♦ Nos igitur exhibitores presentium dominum priorem et fratres ordinis sancti Iohannis predicti in Andworskow[5] reuerendo in Christo patri domino episcopo Roskildensi tempore legitimo presentamus pro eadem ecclesia habenda cum suis pertinentiis canoniceque possidenda. ♦ Ne igitur ipsis in posterum super huiusmodi presentacionis gratia aliqua ambiguitas seu aduersantium calumpnia debeat generari, presentes litteras ipsis dedimus in testimonium et cautelam firmiorem sigillo nostro communitas, ipsosque fratres et curie sacerdotali preuidentes sub nostra proteccione firmiter recipimus per presentes. ♦ Testes sunt nostri fideles et dilecti[6] dominus Conradus[7] Bonowe[8] archydyaconus Tribuzecensis[9] , Rauen Barnecowe et Hinricus Ralcke famuli et quam plures alii fidedigni. ♦ Datum castro nostro Wolgast anno domini millesimo quadringentesimo octauo ipso die beati Thome apostoli gloriosi.

1. Ruyanorum] Rugianorum Aa2. 2. gloriosissime] gloriosæ Aa2. 3. Andworthskow] Anduorsckow Aa2. 4. suis] summis Aa2. 5. Andworskow] Anduorskow Aa2. 6. dilecti] herefter et domini Aa2. 7. Conradus] Cunradus Aa2. 8. Bonowe] Bonawe Aa2. 9. Tribuzecensis] Tributecensis Aa2. .

Oversættelse

Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin, Pommern, Verden, Kassubien og rygboernes fyrste, til alle, til hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud. Vi gør vitterligt for alle med dette åbne brev, at vi til bod for vore forældres sjæle og vor sjæl samt vore visse arvingers til ære for den højeste Gud og hans såre strålende moder jomfruen sankt Maria samt sankt Johannes Døberen har givet, testamenteret og overgivet og nu urokkeligt med dette brev giver, overdrager og anviser nærværende brevvisere de herrer prioren og brødrene af sankt Johannes Jerusalemitanerens orden i Antvorskov, nulevende og fremtidige, vor sankt Mortens kirke i Maskenholt med alle dens tilliggender, nemlig præstegården, agre, enge, græsgange og de øvrige rettigheder, der hører til fornævnte kirke indtil dette brevs givelse, i medfør af vore velbyrdiges råd, som da på det tidspunkt stod hos, og således til verdens ende for fornævnte brødre og fornævnte sankt Johannes orden urokkeligt til evig tid at erhverve gennem os og vore efterfølgere og at vedvare og aldrig at tilbagekalde til vore efterfølgeres eller arvingers herredømme. Vi præsenterer altså nærværende brevvisere hr. prioren og brødrene af fornævnte sankt Johannes orden i Antvorskov over for den ærværdige fader i Kristus den herre biskop af Roskilde på det lovformelige tidspunkt til at erhverve samme kirke med sine tilliggender og til at besidde den på kanonisk vis. For at der altså ikke i fremtiden skal opstå nogen tvetydighed eller trætte fra modstanderes side angående denne præsentations nåde, har vi givet dem dette brev, bestyrket med vort segl til vidnesbyrd og urokkelig sikkerhed, og vi tager med dette brev urokkeligt disse brødre og dem, der forestår præstegården under vor beskyttelse. Vidner er vore tro og elskede hr. Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees, Ravn Barnekow og Heinrich Ralcke, væbnere, og adskillige andre troværdige. Givet på vor borg Wolgast i det Herrens år 1408 på selve den strålende apostel sankt Thomas' dag.