1408.


Biskoppen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark.

Tekst efter reg

Tekst

Item i huilke made biscopen aff Ottense kennes sigh at haffue Tosland i pant fore ixm lubske marck. ♦ Datum mcd octauo.

Ittem droning Margrettis breff lydindis paa Micelby oc flere breffue ther om

Oversættelse

Om den måde, hvorpå bispen af Odense bekender at have Tåsinge i pant for 9000 lybske mark. Givet 1408.

Fremdeles dronning Margretes brev, der lyder på Melby og flere breve derom.