1408.


Indførelsesbrev for Mogens Mikkelsen i gods i Vissing.

Tekst efter ÆA

Tekst

Magnus Mickellszenns indførszells breff, vdi Wiszingh godtz. ♦ Daterit 1408.

Oversættelse

Mogens Mikkelsens indførelsesbrev i Vissing gods. Givet 1408.