1408.


Vidisse af Bent Puders testamente.

Tekst efter 1. og 2.

Tekst

1. Vidisse aff Bente Pudders thestamente, at hand haffuer giffuet halffparten aff Høffby till domkircken och en broder deell i den anden halffue part. ♦ Dat. 1408

2. 1 vidisse paa pergamendt af Bente Puders thestamente paa Houby[1]

1. Houby] reg. 1611, Huby, rettet til Høiby reg. 1591. .

Oversættelse

1. Vidisse af Bent Puders testamente, hvori han har givet halvdelen af Højby og en broderlod i den anden halvdel til domkirken. Givet 1408.

2. En vidisse på pergament af Bent Puders testamente på Højby.