1408.


Thomas Vesteni pantsætter Oldrup og andet gods.

Tekst efter reg

Tekst

Thames Westenies pantebreff paa Oldrup med en liden mølle westen fra byen, och et øde møllested vdi samme bye, en øde gaard i Boelstrup, iii ødde gaardstede vdi Nathued, et ødde gaardsted vdi Asendrup. ♦ Daterit 1408.

Oversættelse

Thomas Vestenis pantebrev på Oldrup sammen med en lille mølle vest for byen og et øde møllested i denne by, en øde gård i Boelstrup, tre øde gårdsæder i Natved og et øde gårdsæde i Assendrup. Givet 1408.