1408.


Dronning Margrete skøder en gård i Stabæk og andet gods til Børglum kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Dronning Margretts skøde breff paa thett godtz som hun gaff tiill Børlumkloster som er først en gordt i Stadhedebeck etc. ♦ Mcdviii.

Oversættelse

Dronning Margretes skødebrev på det gods, hun gav til Børglum kloster, nemlig først en gård i Stabæk etc. 1408.