1408.


Jens Kaas skøder fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Ett pergamendtz skøde, som er icke vden en segell fore, daterit 1408, lydendis Iens Kaasz, att haffue skøtt till Dueholm fire gaarde y Wile sogen, och en gaardt och itt boell y Nautrup sogen.

Oversættelse

Et pergament skøde, hvor der kun hænger et segl for, givet 1408, som lyder, at Jens Kaas har skødet fire gårde i Vile sogn og en gård og et bol i Nautrup sogn til Dueholm. 1408.