1408.


Jens Svendsen Brims bekender at have befaling af dronning Margrete til at bygge et kloster af Grimstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Suendzøn Bry<m>s[1] breff om Grimstorp och kendis sig at haffue befalning aff dronning Margrete deraff att skulle bygge ett closter. ♦ 1408.

1. Bry<m>s] Brynis registraturen. .

Oversættelse

Jens Svensen Brims' brev angående Grimstrup, han bekender at have befaling af dronning Margrete til at bygge et kloster deraf. 1408.