1408.


Jens Lavesen og hans brødre skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.

Tekst efter reg

Tekst

Iesze Lauesøn och hans brødre deris skiøde thill her Bo biskop af Aarhus paa fire gaarde i Mesingsogn i Hielmersløffherrett i Nørre Iuttland liggendis. ♦ 1408.

Oversættelse

Jens Lavesens og hans brødres skøde til hr. Bo, biskop i Århus, på fire gårde i Mesing sogn i Hjelmslev herred i Nørrejylland. 1408.