1408.


Ebbe Larsen skøder fire gårde i Mesing til biskop Bo af Århus.

Tekst efter reg

Tekst

Ebbe Lauritzøns skiødebreff thill Boe biskop i Aarhuus paa fire gaarde i Meszingsogn i Hielmesløff <herrett>[1] . ♦ 1408.

1. <herrett>] mgl. reg., men cf. foregående nr.

Oversættelse

Ebbe Larsens skødebrev til biskop Bo i Århus på fire gårde i Mesing sogn i Hjelmslev (herred). 1408.