1408.


Jens Brims meddeler klostersamfundet i Maribo, at dronning Margrete vil bygge et kloster af Grimstrup.

Tekst efter reg

Tekst

Iens Bremsis breff thill conventet i Marieboe closter att dronning Margrete haffe i sinde att bygge itt closter aff Grimstorp. ♦ 1408.

Oversættelse

Jens Brims' brev til konventet i Maribo kloster, at dronning Margrete har i sinde at bygge et kloster af Grimstrup. 1408.