1408.


Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder en gård sammesteds til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Ienns Dannemand borger vdi Kallundborg skiøder bisp Peder enn gard ther sammestedtz, staar itt peer thre vdi. ♦ 1408.

Oversættelse

Jens Dannemand, borger i Kalundborg, skøder biskop Peder en gård sammesteds, hvori der står et pæretræ. 1408.